yeu cau nghi phep

Tháng Mười 8, 2016

Quy trình tạo yêu cầu nghỉ phép

Nếu bạn có kế hoạch cho kỳ nghỉ, nghỉ thai sản, công tác, nghỉ bệnh hay nghỉ không lương và cần được phê duyệt nhanh, bạn chỉ cần tạo một yêu cầu nghỉ phép nằm bên phải Activity Stream...