Wiki được dùng để lưu trữ thông tin trong các kênh lưu trữ được sử dụng nhiều nhất từ kiến thức do con người tạo ra như wikipedia. Trong Bitrix24, mỗi workgroup đều có một wiki. Vì vậy, để tạo ra một nền tảng kiến thức có thể truy cập cho tất cả mọi người, bạn có thể sử dụng phân quyền trong nhóm cho những người dùng nhất định.

Wiki trong Bitrix24

Các thuật ngữ sử dụng trong wiki:

 • Internal link (liên kết nội bộ) là một siêu liên kết (hyperlink) trong một tài liệu đến một phần khác của cùng một tài liệu hoặc tài liệu khác trong cùng một trang. Liên kết như vậy được hiển thị thường là màu xanh.
 • Liên kết màu đỏ nghĩa là một đường dẫn đến một trang không tồn tại trong wiki.
 • Externalink (liên kết bên ngoài) là một siêu liên kết (hyperlink) đến các trang web bên ngoài wiki này.
 • Wiki markup (ngôn ngữ wikitext) hỗ trợ để nhanh chóng tạo các siêu liên kết trong một trang wiki.
 • Category (chuyên mục) là nơi chứa các trang wiki có cùng loại. Mỗi trang có thể được liên kết với nhiều chuyên mục khác nhau.
 • Tags (thẻ) được dùng để đánh dấu các trang wiki giúp truy cập nhanh chóng.
 • Version (phiên bản) là những lần thay đổi, cập nhật được lưu trong lịch sử trang wiki.
 • Current version (phiên bản hiện tại) là phiên bản mới nhất của một trang wiki.

Cách bố trí trên trang Wiki

Một trang wiki thông thường có các chức năng và hình ảnh sau đây.

Wiki trong Bitrix24

 1. Thanh công cụ:
 • History (lịch sử) lịch sử thay đổi các phiên bản
 • Create (tạo mới) tạo trang wiki mới
 • Edit (chỉnh sửa) chỉnh sửa trang wiki hiện tại
 • Delete (xóa) xóa trang hiện tại. Lưu ý: Nếu xoá, tất cả các liên kết dẫn đến trang này sẽ bị chuyển thành màu đỏ
 1. Liên kết nội bộ và liên kết ngoại vi
 2. Liên kết màu đỏ: liên kết đến trang wiki bị xóa (hoặc không tồn tại)
 3. Danh sách bài viết: Khối này sẽ được tự động thêm vào nếu trang wiki có tiêu đề
 4. Tiêu đề của từng mục khác nhau
 5. Categories chứa những trang có mối quan hệ với nhau
 6. Tags (thẻ) được thêm bởi người tạo trang wiki
 7. Bình luận của người dùng

Ý kiến của bạn thế nào hãy cho mọi người biết nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ ngay với TAKA để được giải đáp thêm. Like Fanpage để cập nhật nhiều thông tin hơn nhé!

Vui lòng ghi rõ nguồn TAKA khi trích dẫn nội dung này

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *